SMK Darussalam Kalibakung Menciptakan tenaga teknisi tingkat menengah yang profesional, beriman, bertaqwa dan mampu bersaing di era globalisasi

Teknik Kendaraan Ringan

No.

Mata Pelajaran

Kelas 10

Kelas 11

Kelas 12

Smt 1

Smt 2

Smt 3

Smt 4

Smt 5

Smt 6

A.

Muatan Nasional

 

 

 

 

 

 

 

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

X

X

XI

XI

XII

XII

 

2. Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan

X

X

XI

XI

XII

XII

 

3. Bahasa Indonesia

X

X

XI

XI

XII

XII

 

4. Matematika

X

X

XI

XI

XII

XII

 

5.Sejarah Indonesia

X

X

 

 

 

 

 

6. Bahasa Inggris

X

X

XI

XI

XII

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Muatan Kewilayahan

 

 

 

 

 

 

 

1. Seni Budaya

X

X

 

 

 

 

 

2. Pend. JasmaniOlahraga dan Kesehatan

X

X

XI

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Muatan Peminatan Kejuruan

 

 

 

 

 

 

 

C1. Dasar Bidang Keahlian

 

 

 

 

 

 

 

1. Simulasi dan Komunikasi Digital

X

X

 

 

 

 

 

2. Fisika

X

X

 

 

 

 

 

3. Kimia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2. Dasar Program Keahlian

 

 

 

 

 

 

 

1. Gambar Teknik Otomotif

X

X

 

 

 

 

 

2. Teknologi Dasar Otomotif

X

X

 

 

 

 

 

3. Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3. Kompetensi Keahlian

 

 

 

 

 

 

 

1. Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan

 

 

XI

XI

XII

XII

 

2. Pemeliharaan Sasis dan Pemindah TKR

 

 

XI

XI

XII

XII

 

3. Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan

 

 

XI

XI

XII

XII

 

4. Produk Kreatif dan Kewirausahaan

 

 

XI

XI

XII

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Muatan Lokal

 

 

 

 

 

 

 

1. Bahasa Jawa

X

X

XI

XI

XII

XII

 

2. Aswaja

X

X

XI

XI

XII

XII

 

Radio Darussalam FM

Post Unggulan

Selamat Hari Batik Nasional

 Hari Batik Nasional 02-09-2023